Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre SN DECO numai in masura permisa prin prevederile  reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date.

1.Declarația privind protecția datelor
Protecția datelor este importantă pentru noi și luăm acest aspect foarte în serios. Ne dorim o cooperare bazată pe încredere și ne străduim să vă asigurăm satisfacția în orice privință. Acest lucru este, desigur, la fel de adevărat și referitor la modul în care gestionăm datele dumneavoastră personale. Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă informa despre modul în care sunt procesate datele dumneavoastră personale. Prin urmare, vă rugăm să citiți și să aveți în vedere următoarele informații. Politica noastră de confidențialitate vine în completarea termenilor si conditiilor de utilizare a site-urilor web ale SN DECO.
Operatorul site-ului web și entitatea responsabilă pentru protecția datelor este:

S.C. Siebenburgisches Nugat S.R.L
557255 , Seica Mica, str.Principala, FN
Jud.Sibiu, Romania
Nr.inregistrare: J32/899/1991
CUI RO4150043

Pot fi necesare modificări ale acestei declarații de confidențialitate în cursul dezvoltării website-ului nostru și al implementării noilor cerințe legale sau a noilor tehnologii sau în scopul îmbunătățirii serviciului nostru pentru dumneavoastră. Vă recomandăm, așadar, să recitiți ocazional declarația de confidențialitate.

2. Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Această declarație privind confidențialitatea datelor se aplică datelor despre dumneavoastră, inclusiv datelor cu caracter personal, ce pot fi colectate de către SN DECO. Noi colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul general european  2016/679  privind protecția datelor. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. 

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de SN DECO nu vor fi divulgate niciodata unei societati terte grupului SN DECO care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing direct, decat cu consimțământul dumneavoastră expres, scris şi cu o informarea prealabila cu privire la scopul pentru care sunt transmise datele către terti. 

Putem transmite informatiile cu caracter personal si catre Administratia fiscala, Parchet, Politie, Instantele judecatoresti, Oficiul de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor si altor organe abilitate ale Statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

În cadrul societatii noastre, conformitatea cu reglementările legale și cu această declarație privind confidențialitatea datelor este monitorizată de ofițerul nostru responsabil de protecția datelor, care poate fi contactat la: email dataprotection@gmail.com, tel. 0743093588, sau prin scrisoare pe adresa societății, in atentia responsabilului cu protectia datelor . Angajații noștri sunt formați să lucreze cu date personale și s-au angajat, în scris, să respecte reglementările privind confidențialitatea datelor.

3. Date sensibile
Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale sau caziere judiciare.

4. Cum utilizăm datele dumneavoastră
Folosim datele colectate pentru a vă furniza produsele și serviciile necesare, pentru a vă informa despre alte produse și servicii SN DECO  și pentru a ajuta la menținerea site-urilor și serviciilor noastre (de exemplu,   prin newsletter).

Datele pot fi utilizate în următoarele scopuri:
 • Pentru livrarea produselor comandate și informații asociate produselor sau serviciilor (ex. condițiile de utilizare, garanții)
 • Pentru trimiterea de oferte și informații publicitare
 • Pentru dezvoltarea de noi produse și servicii
 • Pentru livrarea altor servicii pe care vi le-am oferit
 • Pentru procesarea plăților pentru achiziții și alte servicii
 • Pentru a proteja sau a identifica posibile tranzacții frauduloase
 • Pentru a analiza utilizarea produselor, serviciilor și site-urilor web
 • Pentru a afla cum ați descoperit site-ul nostru web
 • Pentru punerea în aplicare a Termenilor și condițiilor noastre generale de afaceri și a altor operațiuni administrative privind activitatea noastră
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

5. Retinerea datelor 
Vom reține datele dvs. cu caracter personal dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile în care le-am colectat, inclusiv pentru a îndeplini orice cerință legală, contabilă sau de raportare.

Pentru a determina perioada de reținere adecvată pentru datele personale, considerăm valoarea, natura, și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul posibil de prejudiciu din utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, scopul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal și dacă putem îndeplini acele scopuri prin alte mijloace, și cerințele legale aplicabile.

În conformitate cu prevederile legale, trebuie să păstrăm informațiile de bază cu privire la clienții noștri (inclusiv date de contact, de identitate, financiare și de tranzacționare) timp de șase ani de la data la care nu mai sunt clienți în scopuri fiscale.

În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat fără să vă informăm.

6. Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor în calitate de client, ca parte afectată
Privind relația cu SN DECO aveți anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceste includ dreptul de a:
 • Cere sa fiti informat cu privire la site-ul responsabil pentru stocarea datelor despre dumneavoastră
 • Cere accesul la datele prelucrate
 • Cere ca datele stocate incorect să fie corectate
 • Cere ca datele dvs. sa fie transferate catre un alt furnizor
 • Cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
 • Cere ca datele care nu mai sunt solicitate să fie șterse, cu condiția să nu facă obiectul unei obligații legale de reținere
 • Sesiza ofițerul de date personale și autoritatea competentă în raport cu drepturile dvs. și în ordinea indicată la art. 11 de mai jos, fără însă a abuza de dreptul de sesizare.  
 • Revoca în orice moment acordul dat de dumneavoastră pentru a procesa și utiliza datele dumneavoastră personale care nu sunt solicitate de o dispoziție juridică imperativă sau direct necesare pentru a încheia o relație contractuală existentă.

La cerere, vă vom informa în scris, în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă și ce date cu caracter personal am stocat despre dumneavoastră. 

7. Protecția minorilor
Ca regulă, copiii și persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu ar trebui să ne transmită date cu caracter personal fără permisiunea unui părinte / sau a unui tutore legal. Nu solicităm date personale de la copii și afirmăm că nu colectăm cu bună știință date personale de la copii, cu scopul de a utiliza astfel de date în vreun fel sau de a dezvălui date unor terțe părți.

8. Protejarea Informațiilor
Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor tale personale. Numai angajații care au nevoie să efectueze un anumit task (de exemplu, facturare sau serviciu client) beneficiază de acces la informațiile personale de identificare. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de identificare sunt păstrate într-un mediu sigur si parolate.

9. Folosim cookie-uri?
Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

Societatea noastră utilizează următoarele cookie-uri esențiale pe site:
-  cookie-urile de sesiune care sunt introduse la primul contact pentru a reține datele inserate de un utilizator când completează un formular de mai multe pagini online de pe site.
 
Aceste “cookie-uri” sunt: 
-  cookie-uri de sesiune prezente pe site pentru reținerea de elemente pe care le-a plasat un utilizator în coșul de cumpărături.
-  cookie-urile de sesiune prezente pe site-ul nostru sunt utilizate pentru identificarea și autentificarea unui utilizator când se conectează la site, astfel încât să nu fie necesară introducerea în mod repetat a informațiilor de conectare.
- cookie-urile de securitate (care pot fi de sesiune sau persistente) prezente pe site sunt utilizate pentru detectarea încercărilor repetate de conectare nereușite.
 - cookie-urile de securitate primare (care pot fi de sesiune sau persistente) prezente pe site sunt utilizate pentru prevenirea abuzului sistemului de conectare de pe site.
- cookie-uri ce aparțin site-ului sau părților terțe (care pot fi de sesiune sau persistente) utilizate pentru detectarea acordului utilizatorului privind utilizarea cookie-urilor de pe site-ul nostru. 

Aceste module cookie expiră după 30 de zile.

Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor esențiale se realizează în interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal).
Interesele legitime: asigurarea funcționării corecte a site-ului și serviciilor online solicitate.

Cum se renunța la cookie-urile esențiale
Cele mai multe tipuri de navigatoare web permit blocarea tuturor modulelor de tip cookie, inclusiv a cookie-urilor esențiale. De mentionat faptul ca daca sunt blocate toate cookie-urile, anumite componente si functii ale site-ului pot fi afectate.

Cookie-urile existente în cadrul navigatorul web pot fi șterse, prin selectarea opțiunii de ștergere a cookie-urilor din opțiunea de ștergere a datele de navigare.
Informații mai detaliate despre modul de acceptare și respingere a cookie-urilor, inclusiv instrucțiuni pentru anumite browsere, se afla in secțiunea de mai jos, intitulată „Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”

Cookie-uri non-esentiale
Se utilizeaza următoarele tipuri de cookie-uri non-esențiale pe site-ul nostru:

• Cookie-uri funcționale
Acestea sunt cookie-uri concepute pentru îmbunătățirea funcționalitatii site-ului. Acestea nu sunt strict esențiale pentru funcționarea corectă a site-ul web sau pentru serviciile solicitate pe acesta. Aceste  cookie-uri servesc scopuri neesențiale, în plus față de scopul esențial.

 Folosim următoarele cookie-uri funcționale pe site:

• Cookie-uri analitice (sau de performanță)
Cookie-urile analitice (sau de performanță) urmăresc și colectează date despre ceea ce face un utilizator pe site-ul web accesat. Aceste cookie-uri nu sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului. 

Utilizăm următoarele cookie-uri analitice pe site:

• Cookie-urile de direcționare (sau publicitare).
Cookie-urile de publicitate înregistrează informații despre vizita utilizatorilor și utilizarea site-ului, în scopuri publicitare. Aceste cookie-uri se utilizează în următoarele scopuri pe site:
- Cookie-uri care aparțin site-ului nostru sau părților terțe (care pot fi de sesiune sau persistente) sunt utilizate pentru afisarea de anunțuri pe baza intereselor utilizatorului și măsurarea eficacitatii acestora.

Aceste module cookie-uri expiră după 30 de zile. 

- Cookie-uri care aparțin site-ului nostru sau părților terțe (care pot fi de sesiune sau persistente) sunt prezente în scopuri publicitare pentru alte site-uri vizitate de utilizator.
 
Acceptarea si respingerea cookie-urilor
Secțiunea de mai jos, intitulată „Cum se acceptă sau se resping cookie-urile” contine informatii despre acest subiect.
Fundamentul juridic pentru prelucrare: consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor].
Consimțământul: utilizatorul isi ofera consimțământul în ceea ce privește scopurile pentru care se prelucreaza informațiile. (Abonare newletter, Crearea contului de utilizator)
Acceptarea scopurilor pentru care sunt utilizate module cookie publicitare (Prin afisarea unui mesaj in bara de jos a magazinului online prin care se cere acceptarea) 


10. Dezabonare
Noi folosim adresa de e-mail furnizată pentru a-ți trimite informații și actualizări referitoare la comanda, știri ocazionale despre companie, informații legate de produs etc. Dacă în orice moment dorești să te dezabonezi de la primirea email-urilor viitoare, vom include instrucțiuni de dezabonare detaliate în partea de jos a fiecărui e-mail.

11. Persoana de contact pentru aspecte privind protecția datelor cu caracter personal
În cazul în care aveți întrebări privind procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta direct ofițerul nostru responsabil de protecția datelor. De asemenea, acesta este disponibili să ofere asistență privind informații, întrebări, solicitări sau reclamații. Datele de contact sunt:

S.C. Siebenburgisches Nugat S.R.L
557255, Seica Mica, str.Principala, FN
Jud.Sibiu, Romania
dataprotection@sndeco.ro
Tel. 0743 093 588

Conform legii beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc si să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la sediul SN DECO, în atenția ofițerului de date personale.

Pentru o presupusă încălcare a regimului datelor personale, aveți întotdeauna dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa: Bucuresti, Str. G-ral Ghe. Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

De asemenea, dacă plângerea dvs. nu  a fost soluționată, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru eventuale daune.


12. Consimțământul
În conformitate cu principiul evitării datelor și a economiei de date, vom colecta date personale pe site-ul nostru numai dacă este necesar pentru îndeplinirea scopului dumneavoastră și / sau dacă ni le furnizați în mod voluntar.

La introducerea datelor personale sau comerciale (de exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa), furnizați aceste date în mod expres și voluntar. Introducând astfel de date, sunteți de acord să fie colectate, procesate sau utilizate pentru a vă contacta, a procesa contracte sau pentru a vă proteja interesele legitime de afaceri sau pentru scopul pe care l-ați declarat. Datele nu vor fi colectate, prelucrate sau utilizate în niciun alt scop. Puteți revoca acest acord în orice moment pentru viitor.